Moduláris Közösségi Facilitátor Képzés ismertetője

Az Ariadné műhely azt a célt tűzte ki maga elé, hogy segítse a közösségekben a vezetésfejlesztést, és különösen az emberi kapcsolatokra is figyelő, a közösségben inkább a feminin energiákat erősítő természetes vezetést. Ezzel segítve a közösségek vezetőit, hogy egyre jobban be tudják tölteni szerepüket.

Miért Ariadné műhely?

Minótaurosz labirintusa maga az élet, amiben ha nincs tudatosság, csak céltalanul bolyongunk. Ebben a történetben Ariadné királylány lehet a lélek, a belső hangunk, ami által képesek lehetünk az életünk értelmét megtalálni. Thészeusz az értelmes, másokat segítő, szolgáló élet szimbóluma. Ariadné fonala pedig az a belső vezérfonal, ami képes minket egy tudatosabb, közösségibb élet felé vezetni.

A probléma, aminek a megoldására a műhelyt szervezzük

Fejlesztői tapasztalatunk, hogy a közösségek azért esnek szét, mert nincs jelen az integráló energia – Pabló kifejezésével az összeszeretés – a közösségeinkben. Ez az energia a közösség, mint élő rendszer feminin energiája, ez az, ami képes gyógyítani, fenntartani és fejleszteni a kapcsolatokat a közösségben. 

Ennek az egyik oka, hogy vezetői szerepbe jellemzően feladatorientált emberek kerülnek, akik a célokra, a feladatok megvalósítására koncentrálnak, és gyakran nem is értik, hogy miért kellene az érzésekkel is foglalkozni, miért kellene bármiről is beszélni, ami nem a feladathoz kapcsolódik. 

Másrészt a jelenlegi fenntarthatatlan társadalom a maszkulin vezetési mintákat erősítette meg, így aki közösségi vezetői szerepbe kerül, gyakran nem tudja, hogyan kellene ezt a feminin energiákhoz is kapcsolódó, természetes vezetést megvalósítani.

Fontos látni, hogy minden embernek van feminin és maszkulin oldala, így ezt a női energiát nem csak nők tudják bevinni egy közösség életébe. Azonban tapasztalatunk alapján a nők, természetük szerint, nagyobb eséllyel fognak erre a feminin oldalra (is) figyelni. Ezért fontosnak tartjuk, hogy a közösségek vezetésében a nők is szerepet vállaljanak.  Azonban ennél is fontosabb, hogy megértsük az integrátor, vagyis az összeszerető szerep jelentőségét, megtanuljuk a természetes vezetés módszereit, és az ezek alkalmazásához szükséges csoportdinamikai törvényszerűségeket, valamint képessé váljunk bevinni az integráló energiát a közösségeinkbe. Ezt kívánja elősegíteni az Ariadné képzési folyamatunk, ami egy egymásra épülő, a közösségi facilitátori kompetenciákat fejlesztő képzési folyamat. Ezért az Ariadné műhely keretében megvalósuló képzésünket Közösségi facilitátor képzésnek hívjuk.

A közösségi facilitátor képzés célja

Meglévő közösségek integrátorainak, az összeszerető szerepet betöltő vezetőinek képzése, támogatása a közösségeik életképességének növelése érdekében.

Attitűd, ismeret és készség szinten segíteni, fejleszteni a közösség aktív, csomóponti tagjait, vezetőit, hogy képesek legyenek a saját közösségükben az integrátori, azaz a közösségi facilitátori szerepet betölteni.

Kinek szól a képzés?

Olyan valódi közösség tagoknak, vezetőknek, koordinátoroknak, akik nyitottak a közösség emberi oldalának szervezésére, szeretnének integrátoraivá válni a közösségüknek.

Olyan közösségekből várunk résztvevőket, ahol a tagok részvétele aktív, tudatosak mind a közösség céljainak, tevékenységeinek szervezésében, mind a közösségi minőség, az emberi kapcsolatok minőségének folyamatos fejlesztésében (tudatosság alapú közösségek). Különösen számítunk azoknak a közösségeknek a részvételére, ahol a vezetési rendszerben az elosztott döntéshozás felé törekednek, tehát minél több tagot próbálnak a vezetésbe bevonni.

Ki a közösségi facilitátor?

A közösségi facilitátor az az összeszerető szerepet** betöltő közösségi vezető, aki ellátja az integráló funkciót* a közösségben.

Ez a közösségek életben maradása szempontjából alapvető, mert ezáltal képes a közösség az emberi különbözőségeinkből következő differenciálódást, emberi dinamikákat kezelni, ezen belül a természetesen létrejövő konfliktusokat konstruktívra hangolni. A közösségi facilitátor a közösség életkori szakaszának és az igényeinek megfelelő belső emberi folyamatokat facilitálja. Egyensúlyt biztosít a stratégiai oldal és az operatív oldal között. Figyel a tagok jól-létére, facilitálja a közösség önismereti folyamatát.

*A funkció az élőrendszer működéséhez alapvető szükséglet ellátását jelenti. Ebben az esetben nem a hétköznapi jelentésrétegét használjuk a funkciónak, tehát nem azonos a szereppel, a beosztással, munkakörrel stb.
A közösség tagjainak integrálását azért lehet közösségi funkcióként értelmezni, mert a különbözőségeinkből törvényszerűen következő differenciálódás (konfliktusok) a közösségből kifelé ható erőt hoznak létre. Ez a kifelé ható energia szüli meg az integrálás szükségletét, amit, ha nem tölt be senki, akkor törvényszerűen esik szét a közösség.

**A szerep egy vagy több összekapcsolódó közösségi funkció betöltése, a szerepet felvállaló személy által, akinek a funkció ellátására vonatkozó cselekvési készletét nevezhetjük szerepnek. A szerep nem azonos a szerepet betöltő személlyel, hiszen minden közösség tag más szerepekben is benne van a közösségben, másrészt ezt a szerepet más is felveheti. Tehát a szerep azért is jó megnevezés, mert nem (feltétlenül) kötődik egy emberhez.

Moduláris közösségi facilitátor képzés felépítése

  1. Közösségalkotás megtapasztalása egy saját élményű önismereti tréningben – TreeMap tábor keretében végezhető el. Tábort minden évben meghirdetjük.
  2. A FA-modell, mint a közösségi facilitátor rendszergondolkodási térképe – 1 napos TreeMap tréning formájában elvégezhető (csak személyesen). A tréninget minden évben meghirdetjük.
  3. Közösségek természetes vezetése – előadás-sorozat + ehhez kapcsolódó házi feladat és konzultáció (online is elvégezhető).
  4. Közösségek belső kommunikációs rendszere – előadás-sorozat + ehhez kapcsolódó házi feladat és konzultáció (online is elvégezhető)
  5. Emberi különbözőségeink (4MAG modell) és konfliktus elmélet – előadás-sorozat + ehhez kapcsolódó házi feladat és konzultáció (online is elvégezhető)
  6. A csoportdinamika elmélete – előadás-sorozat + ehhez kapcsolódó házi feladat és konzultáció (online is elvégezhető)
  7. Facilitátori és online facilitátori alapismeretek – a személyes tréninget megelőző online képzési folyamat
  8. Facilitálás gyakorlata – 3 napos személyes tréning
  9. A csoportdinamika kezelése és ezen belül a tisztázó folyamatok a közösségben – a személyes tréninget megelőző online képzési folyamat
  10. Tisztázó folyamatok levezetése – 3 napos személyes tréning

1. modul a képzési folyamat önismereti modulja. A közösségi facilitátor szerepet csak érett személyiség tudja betölteni, amihez folyamatos önismereti munkára van szüksége. A TreeMap tábor egy közösség alkotási folyamatba integrálja az önismereti tréninget, ezzel elindítja azt az önismereti folyamatot, amiben a résztvevő – ha elvégzi a képzést és betölti ezt a szerepet – folyamatosan benne lesz és amit a közösségi facilitátorként a saját közösségében facilitálnia kell majd.

2. modul a képzés rendszergondolkozást fejlesztő modulja. A résztvevő ezáltal képes létrehozni a közösségi facilitátor szerep betöltéséhez szükséges mentális térkép alapját.

3-6. modul a képzés elméleti, szemléleti alapozó muduljai. A résztvevő ezekben a modulokban tanulja meg azokat az ismereteket (elméleteket, modelleket) amire közösségi facilitátorként szüksége lesz. Az előadás-sorozat fontos része, hogy a mentális térképünk szemléleti alapjait is lerakja. Az előadások amellett, hogy elméleteket, modelleket adnak át folyamatosan gyakorlati példákon keresztül segítik az értelmezést.

7-10. modul a képzés sorozat készségfejlesztő része, ami ezért tréning csoport keretében kerül megvalósításra. A résztvevők itt tanulják meg, gyakorolják a közösségi facilitátor munkájának nagyobbik részét kitevő személyes és online facilitálást és a tisztázó folyamatok levezetését.

Tervezett időkeret és költség

Ebben a moduláris képzési rendszerben haladva jelenleg 2 év alatt lehet végig haladni a teljes képzésen. Az utolsó 4 modult (7-10) csak megfelelő csoportlétszám (min. 12 fő) esetén kerül megszervezésre, ami módosíthatja a becsült időtartamot. Először várhatóan 2024. tavaszán kerül meghirdetésre.

A képzési modulok egyedi árasok, minden modult az arra való jelentkezésnél kell megfizetni, így a képzési költség eloszlik a 2 év során. A teljes képzés folyamat (10 modul) 2022-es áron nagyságrendileg 500 eFt körül fog alakulni. Az 1-6 modul nagyságrendileg 300 eFt, amit modulonként – tehát két éven keresztül elosztva – kell kifizetni, a 7-10 modul 200 eFt, amit már egy összegben kell majd a tréning elején (várhatóan 2024. elején) kifizetni.

A képzés oktatói

Vágvölgyi Gusztáv – Pabló

közösségfejlesztő

Személyes küldetésem, hogy segítsem azokat akik valódi közösségben szeretnének élni, olyan munkából akarnak megélni amit szeretnek, azaz a szó nemes értelmében BOLDOGULNI akarnak.

Szép Éva

közösségfejlesztő

Hiszek abban, hogyha az emberek megtanulnának valódi közösségeket teremteni, ezekkel a közösségekkel hegyeket tudnának megmozgatni.

A képzés eredménye

A képzésen résztvevők tudatosabbak és érzékenyebbek lesznek a közösségek egészségének érzékelésére, és aktív eszközökkel rendelkeznek majd a közösségi minőség fenntartásához, regenerációjához, fejlesztéshez.

A képzés végére aktív önismerete lesz a résztvevőknek, amire azért van szükség, mert a közösség facilitálásához önmagunk képességeit egyre tudatosabban kell használnunk. 

A képzés elvégzéséről tanusítványt adunk, azonban azt, hogy te közösségi facilitátor vagy, csak a közösséged tudja hitelesíteni.

Jelentkezés

Fontos! A képzési folyamatban való részvétel minimális feltétele, hogy legyen saját közösséged.

Ez azért fontos, mert már a képzési folyamat során lehetőséged ad arra, hogy a gyakorlatban is tudd alkalmazni a tanultakat, ami nélkül nem lehet közösségi facilitátorrá válni.

A moduláris képzési folyamat minden moduljára külön is jelentkezned kell majd, azonban ahhoz, hogy ezek a modulokat be tudjuk számítani, ezt a jelentkezési lapot kell elsőként kitöltened:

Ez a jelentkezés egy ingyenes regisztráció a képzés teljes folyamatára, ami előfeltétele annak, hogy a képzéseket modulként el tudd ismertetni.

Az egyes modulok árát a modulra való jelentkezéskor kell kifizetni. Minden modul egyedi áras, amit a meghirdetési felüleleten lehet aktuálisan megnézni.

Jelenleg meghirdetett modulok

Közösségek belső kommunikációja előadás-sorozat -október 18-tól 4 alkalommal kéthetente minden kedden 18 órától

TreeMap Tábor – 2023. június 26.- július 2.