Az Ariadné-műhely azt a célt tűzte ki maga elé, hogy segítse a közösségekben a vezetésfejlesztést, és különösen az emberi kapcsolatokra is figyelő, a közösségben inkább a női energiákat erősítő természetes vezetést. Ezzel segítve a közösségek vezetőit, hogy egyre jobban be tudják tölteni szerepüket.

Miért Ariadné műhely?

Minótaurosz labirintusa maga az élet, amiben ha nincs tudatosság, csak céltalanul bolyongunk. Ebben a történetben Ariadné királylány lehet a lélek, a belső hangunk, ami által képesek lehetünk az életünk értelmét megtalálni. Thészeusz az értelmes, másokat segítő, szolgáló élet szimbóluma. Ariadné fonala pedig az a belső vezérfonal, ami képes minket egy tudatosabb, közösségibb élet felé vezetni.

A probléma, aminek a megoldására a műhelyt szervezzük

Fejlesztői tapasztalatunk, hogy a közösségek azért esnek szét, mert nincs jelen az integráló energia, – Pabló kifejezésével az összeszeretés – a közösségeinkben. Ez az energia a közösség, mint élő rendszer feminin energiája, ez az, ami képes gyógyítani, fenntartani és fejleszteni a kapcsolatokat a közösségben. 

Ennek az egyik oka, hogy vezetői szerepbe jellemzően feladatorientált emberek kerülnek, akik a célokra, a feladatok megvalósítására koncentrálnak, és gyakran nem is értik, hogy miért kellene az érzésekkel is foglalkozni, miért kellene bármiről is beszélni, ami nem a feladathoz kapcsolódik. 

Másrészt a jelenlegi fenntarthatatlan társadalom a maszkulin vezetési mintákat erősítette meg, így aki közösségi vezetői szerepbe kerül, gyakran nem tudja, hogyan kellene ezt a feminin energiákhoz is kapcsolódó, természetes vezetést megvalósítani.

Fontos látni, hogy minden embernek van feminin és maszkulin oldala, így ezt a női energiát nem csak nők tudják bevinni egy közösség életébe. Azonban tapasztalatunk alapján a nők, természetük szerint, nagyobb eséllyel fognak erre a feminin oldalra (is) figyelni. Ezért fontosnak tartjuk, hogy a közösségek vezetésében a nők is szerepet vállaljanak.  Azonban ennél is fontosabb, hogy megértsük az integrátor vagyis az összeszerető szerep jelentőségét, megtanuljuk a természetes vezetés módszereit, és az ezek alkalmazásához szükséges csoportdinamikai törvényszerűségeket, valamint képessé váljunk bevinni az integráló energiát a közösségeinkbe. Ezt kívánja elősegíteni az Ariadné képzési folyamatunk, ami egy egymásra épülő, a közösségi facilitátori kompetenciákat fejlesztő képzési folyamat. Ezért az Ariadné műhely keretében megvalósuló képzésünket Közösségi facilitátor képzésnek hívjuk.

A közösségi facilitátor képzés célja

Meglévő öko-közösségek integrátorainak a képzése, támogatása a közösségeik életképességének növelése érdekében.

Attitűd, ismeret és készség szinten segítefejelszteni a közösség aktív, csomóponti tagjait, vezetőit, hogy képesek legyenek a saját közösségükben az integrátori azaz a közösségi facilitátori szerepet betölteni.

Kiket várunk?

Olyan közösségekből várunk résztvevőket, ahol a tagok részvétele aktív, tudatosak mind a közösség céljainak, tevékenységeinek szervezésében, mind a közösségi minőség, az emberi kapcsolatok minőségének folyamatos fejlesztésében (tudatosság alapú közösségek). Különösen számítunk azoknak a közösségeknek a részvételére, ahol a vezetési rendszerben az elosztott döntéshozás felé törekednek, tehát minél több tagot próbálnak a vezetésbe bevonni.

Ezekből a közösségekből is elsősorban azokat várjuk, akik nyitottak a közösség emberi oldalának szervezésére, szeretnének integrátorrá válni a közösségükben, és jelenleg is szervezői, koordinátorai, vezetői a közösségüknek.

A képzési folyamat felépítése

A mintegy 8 hónapos képzési folyamat a következő egymásra épülő elemekből épül fel:

  • 2 napos önismereti tréning
  • 3 napos kommunikációs tréning
  • 2 x 3 napos közösségi facilitátor tréning, egy ezt megelőző online tanulási folyamatra építve.

A képzési folyamatban a résztvevőknek lehetősége van szakmai mentorálást igénybe venni. Ennek célja, hogy segítsük őket abban, hogy a tanultakat saját valóságukba, gyakorlatukba ültessék át

A képzés oktatói

Vágvölgyi Gusztáv – Pabló

közösségfejlesztő

Személyes küldetésem, hogy segítsem azokat akik valódi közösségben szeretnének élni, olyan munkából akarnak megélni amit szeretnek, azaz a szó nemes értelmében BOLDOGULNI akarnak.

Szép Éva

közösségfejlesztő

Hiszek abban, hogyha az emberek megtanulnának valódi közösségeket teremteni, ezekkel a közösségekkel hegyeket tudnának megmozgatni.

Orosz Katalin

transzperszonális pszichológus

Van egy vágyunk arra, hogy elismerjenek, elfogadjanak bennünket. Hogy kapjunk melegséget, türelmet, meghallgatást. Mindazt, amiből összetevődik az ember számára az az élmény, hogy szeretve van.

A képzés eredménye

A képzésen résztvevők tudatosabbak és érzékenyebbek lesznek a közösségek egészségének érzékelésére, és aktív eszközökkel rendelkeznek majd a közösségi minőség fenntartásához, regenerációjához, fejlesztéshez.

A képzés végére aktív önismerete lesz a résztvevőknek egy-egy területen, mivel a közösségi működéshez önmagunk képességeit egyre tudatosabban kell használjuk. 

Megismerik a kommunikáció alapvetéseit, megértik az asszertívitás jelentőségét, és minderre építve közösségi facilitátorrá válnak.

Mikor lesz a következő közösségi facilitátor képzés?

A két féléves közösségi facilitátor képzés 2021 tavaszán zárult. Most azon dolgozunk, hogy ezt a jelentős idő és pénzbeli befektetést igénylő képzést kisebb képzési modulokban is el lehessen végezni. Ha szeretnél időben értesülni a következő közösségi facilitátor képzés indításáról akkor regisztrálj itt:

Mivel több érdeklődő is van egy következő képzésre, ezért mindenki dolgát megkönnyítendő létrehoztunk egy előregisztrációs lapot.
Az előregisztrációs lap kitöltése semmilyen kötelezettséggel nem jár!
Az adatokat kizárólag csak arra a célra használjuk fel, hogy időben tudjunk Neked információt kiküldeni a következő képzés indításáról.